ביטוח מנהלים

ישנם שלושה אפיקי חיסכון פנסיוני בישראל: קרן פנסיה, קופת גמל וביטוח מנהלים. 

ביטוח מנהלים הינו אחד מאפיקי חיסכון החובה הפנסיוניים בו מחוייבים כל השכירים והעצמאים בישראל. ההבדלים העיקרי בינו לבין קרן פנסיה הוא בטיב ואופי הקשר בין המבוטח לבין חברת הביטוח שבה הוא משקיע. במסגרת קשר זה, נחתם חוזה בין המבוטח לבין חברת הביטוח ולא ניתן לשנות את ההסכם בחוזה ללא הסכמת שני הצדדים. זאת בניגוד לחיסכון פנסיוני שתקנון פעילותו נקבע באופן חד צדדי ע"י חברות הביטוח מבלי שיהיה למבוטח יכולת להסכים או להתנגד לשינויי התקנון.

בנוסף, קרן הפנסיה היא קרן בביטוח שיתופי של כלל אזרחי מדינת ישראל. דבר זה חושף אותה לסיכונים הנובעים מהתנהלותם של אחרים, עלייה בתוחלת החיים ופריון עבודה נמוך עתידי. חשוב לציין כי העברת הסיכון אל כלל אזרחי ישראל מאפשרת לחברות הביטוח להוזיל עלויות ולכן חיסכון פנסיוני רגיל נהנה מדמי ניהול נמוכים יותר מאשר ביטוח מנהלים.

ביטוח מנהלים- לאנשים הרוצים לנהל לעצמם את החיים

בעקבות שינוי חוק שנעשה ב2008, הצטמצמו ההבדלים בין ביטוחי המנהלים לקרנות הפנסיה וקופות הגמל. ההבדל העיקרי שנשאר הוא, כאמור, בטיב ואופי הקשר בין החוסך לבין חברת הביטוח, ובגובה דמי הניהול. 

על פי החוק, חברות ביטוח אינן יכולות לשנות את תנאי ההסכם עליהם הם חתמו עם המבוטח ויש להן חופש מוחלט בקביעת תנאי הפוליסה. זאת למעט מקדם הקצבה- חישוב תחלת חיים לפיו מחליטים מהו גובה הקצבה החודשית כאחוז מכלל החיסכון- אשר נקבע בחוק כי ייקבע קרוב לגיל הפרישה ולא בעת החתימה על הסכם החיסכון. 

דבר זה מאפשר למבוטח להיות בטוח כי תנאי ההשקעה שלו יישארו כפי שהיו בעת החתימה על הסכם הביטוח. דבר זה חשוב במיוחד לאנשים שהכנסתם גבוהה וכך הם מצליחים להשיג תנאי חיסכון מיטביים. ניתן "להלביש" על ביטוח מנהלים ביטוחים נוספים כגון ביטוח אבדן כושר עבודה וביטוח חיים למקרה מוות.  

למה יעקובי ושות'?

יעקובי ושות' היא חברה בעלת היכרות עמוקה עם עולם החיסכון הפנסיוני על כל נגזרותיו. אנו משתמשים בכח הצרכני שלנו על מנת להשיג תנאים מיטביים אצל חברות הביטוח השונות. האינטרס היחיד העומד לנגד עינינו הוא טובת הלקוח. ולכן, אם אתם צריכים ביטוח מנהלים- המקום הנכון לפנות אליו הוא יעקובי ושות'- קבוצת פיננסים לישראל.  

צרו קשר

/ 5.

דילוג לתוכן